Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-28

Polowa akcja żniwna na terenie powiatu

W dniach 26 – 28 lipca 2019r. w związku z prowadzona intensywnie na terenie powiatu akcją żniwną zbioru zbóż odnotowano łącznie 7 pożarów ściernisk, słomy oraz zbóż na pniu. Kolejnymi zdarzeniami są te związane z przemieszczaniem się maszyn rolniczych i tak m.in. odnotowano zderzenie kombajnu zbożowego z elementami wiaduktu kolejowego.

Do realizacji działań ratowniczych podczas powyższych zdarzeń zadysponowano łącznie 8 zastępów PSP w sile 26 strażaków oraz 29 zastępów z jednostek OSP w obsadzie łącznie 147 druhów.

W tym miejscu zwracamy się z ponownym apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i prawidłowe przygotowanie sprzętu rolniczego w zakresie prowadzenia prac polowych jak również w zakresie obsługi, wykorzystania i przemieszczania się sprzętem wykorzystywanym w prowadzonej akcji żniwnej.

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak, asp. Krzysztof Waldowski
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie
Wprowadził: st. str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl