Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-22

Łąkie - akcja żniwna

W dniu 22 lipca 2019 roku krótko przed godziną piętnastą jednostki ochrony przeciwpożarowej rozpoczęły interwencje związaną z gaszeniem pożaru ścierniska i zboża na pniu w miejscowości Łąkie, Gmina Lipka. Dyżurny Stanowiska Kierowania w Złotowie skierował do działań łącznie dziewięć pojazdów ratowniczo-gaśniczych w tym pięć pojazdów ciężkich ze znacznym zapasem środka gaśniczego, który pozwolił w pierwszym uderzeniu ograniczyć rozwój pożaru do minimum. Bardzo duży wpływ na ograniczenie szalejącego żywiołu miał sprzęt rolniczy właściciela pola, którego użycie pozwoliło odciął główne kierunki jego rozwoju. Po lokalizacji rozpoczęto proces dogaszania miejsca objętego ogniem w oparciu o dwa stanowiska wodne przy miejscowym jeziorze, skąd pojazdy dowoziły wodę sukcesywnie zlewając cały wypalony obszar.  Działania prowadziły OSP Lipka, Łąkie, Ługi, Zakrzewo, Głomsk, Radawnica i JRG Złotów.

 

 

Opracowanie,zamieścił,zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowksi

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl