Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-28

Wypadek na trasie Lipka - Czyżkowo

27 lipca 2019 r. o godz. 02.52 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Złotowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na lokalnej drodze powiatowej, trasa Lipka – Czyżkowo, w wyniku zdarzenia poszkodowana jest jedna osoba pozostająca w zniszczonym pojeździe. Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie najbliższą jednostkę OSP oraz zastęp JRG Złotów oraz Zastępcę Dowódcy JRG. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, potwierdzono treść zgłoszenia, wdrożono w odniesieniu do osoby poszkodowanej możliwe procedury z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przy wykorzystaniu zestawów narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do poszkodowanego kierowcy i wspólnie z ratownikami zespołu ratownictwa medycznego wydobyto z pojazdu i przemieszczono do karetki Pogotowia Ratunkowego. W działaniach trwających blisko trzy godziny zaangażowane były jednostki OSP Lipka, JRG Złotów, ZRM oraz Policja.

opracował: kpt. Krzysztof Olczak
zdjęcia: KP PSP w Złotowie
wprowadził: st. str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl