Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-26

Złotów - interwencje 25 lipca

Łącznie w dziesięciu zdarzeniach udział brały 42 jednostki straży pożarnej i 142 strażaków  zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych w tym grupy operacyjne Komendanta Powiatowego i oficer prasowy.

Zdarzenia te dotyczyły pożarów związanych z akcją żniwną – uprawy rolne, ścierniska, słoma po kombajnie. Kolejne to  zdarzenia drogowe z udziałem samochodów typu van, bus i motocykl z samochodem ciężarowym oraz pożary powstałe w różnego rodzaju obiektach gospodarczych, mieszkalnych i na terenach posesji. Dodatkowo w wyżej wymienionym dniu jednostki straży z powiatu złotowskiego interweniowały w ramach pomocy na powiecie szczecineckim w okolicach miejscowości Wilcze Laski w związku z pożarem odnoszącym się do akcji żniwnej. W opisywanym dniu interwencje podejmowało niespełna  sześćdziesiąt procent sił i środków straży pożarnej działających na terenie powiatu złotowskiego.

Szczególnym zdarzeniem była interwencja w związku z pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Jastrowie, gdzie prowadzone działania wymagały od strażaków znacznego wysiłku fizycznego związanego z ciągłą pracą w trudnych warunkach pożarowych – oddziaływaniem wysokiej temperatury, gazów pożarowych i wysokiej temperatury otoczenia. Dynamika prowadzonych działań wymuszała na strażakach ciągłej podmiany ratowników prowadzących bezpośrednie działania ratowniczo-gaśnicze w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Akcja gaszenia pożaru od momentu rozpoczęcia do całkowitego zakończenia trwała niespełna cztery godziny a brało w niej udział 12 jednostek straży pożarnej, 55 strażaków w tym samochody operacyjne, samochód specjalny SH i grupa operacyjna Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.

 

Opracowanie/zamieścił/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl