Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-25

Wielki Buczek pożar budynku gospodarczego

Kilkanaście minut przed godziną drugą dwudziestego piątego lipca do Stanowiska Kierowania w Złotowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w zwartej zabudowie, w miejscowości Wielki Buczek. Do miejsca pożaru skierowano pojazdy ratowniczo-gaśnicze z miejscowej jednostki i OSP Lipka, Głomsk, Zakrzewo, Wersk oraz JRG Złotów. W momencie dojazdu jednostek straży pożar obejmował jeden z budynków wypełniony w całości drewnem opałowym.

Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej i w obronie pozostałych przyległych budynków. Wprowadzane kolejne prądy gaśnicze przybywających jednostek pozwoliły zlokalizować źródło ognia i obronić pozostałe obiekty. W kolejności strażacy dokonali częściowej rozbiórki obiektu, usunięto z wnętrza składowany opał, przelano wodą miejsce prowadzonych działań.

 

 

Opracowanie/zamieścił: st.asp. kazimierz Wiebskowski

Zdjęcie: OSP Zakrzewo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl