Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-22

ZŁOTÓW – lipcowe pożary

W dniach 19-21 lipca 2019r. na terenie powiatu złotowskiego odnotowano łącznie 9 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Trwający okres suszy, niska wilgotność ściółki leśnej i powietrza, powodują, że utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach i tak w dniu 19 lipca prowadzono działania gaśnicze w okolicach m. Jastrowie, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego, na miejsce zadysponowano łącznie cztery zastępy gaśnicze oraz sł. leśne  Nadl. Jastrowie, pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony. Rozpoczynająca się akcja żniwna również niesie ze sobą potencjalne zagrożenia pożarami upraw rolnych w szczególności zbóż. W dniu 21 lipca odnotowano pożar zboża na pniu i słomy na łącznej pow. ok. 17 hektarów w okolicach m. Borucino, do działań zadysponowało łącznie 10 zastępów, które prowadząc działania zlokalizowały i ugasiły pożar likwidując tym samym zagrożenie dla całego rozległego kompleksu upraw zbożowych.

W tym miejscy strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas letniego wypoczynku w obrębie kompleksów leśnych jak również podczas prowadzenia akcji żniwnej zbioru zbóż.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st. asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl