Strona główna

 

  LIST PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.

 

  List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego   "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-07-15

Pożar w Drożyskach Wielkich

13 lipca 2019 r. kilka minut po godzinie czternastej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Złotowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego wraz z przylegającymi zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Drożyska Wielkie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z jednostki ratowniczo- gaśniczej oraz trzy najbliższe jednostki ochotniczych straży pożarnych. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania potwierdzono pożar w budynku mieszkalnym w jednym z pomieszczeń na parterze a na zewnątrz obiektu znajdował się poszkodowany, ciężko poparzony przez ogień mężczyzna, prawdopodobnie przebywający wcześniej w mieszkaniu. Wdrożono natychmiast procedury z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w szczególności w zakresie opatrywania ran i poparzeń, następnie poszkodowany został, przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono działania gaśnicze wewnątrz obiektu, ogień obejmujący jedno pomieszczenie został zlokalizowany, całość pożaru ugaszono. W trwających blisko trzy godziny działaniach uczestniczyły trzy zastępy PSP, jednostki OSP Zakrzewo, Kujan, Głomsk wsparte siłami Policji, Pog. Energetycznego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego w tym śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia KP PSP Złotów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl